Diplomingeniør

Med en uddannelse som diplomingeniør kan du sætte et teknologisk fingeraftryk, allerede mens du studerer. Her kan du bruge dine tekniske evner til at finde nye løsninger på eksisterende problemer, møde virksomhederne undervejs og være med til at udvikle fremtidens bæredygtige skibe.

Om uddannelsen

Uddannelsen som diplomingeniør rummer en lang række studieretninger, hvor du kan lade din interesse styre, hvilken retning du vil gå.

Et vigtigt element i diplomingeniøruddannelsen er at komme i praktik hos en virksomhed, så du kan omsætte det, du lærer, i praksis med det samme. Du har desuden mulighed for at tage et semester i udlandet som forsmag på, at mange virksomheder arbejder internationalt.

Undervisningen forgår på hold, til forelæsninger og i værksteder/laboratorier, hvilket giver dig en god blanding af teoretiske og praktiske færdigheder, som du kan bruge til at løse ingeniørfaglige problemstillinger hos en virksomhed.

Hvis du på et senere tidspunkt har lyst til at læse videre, kan du tage en overbygning og blive civilingeniør.

Arbejdsopgaver

Som færdiguddannet har du mange forskellige muligheder, alt afhængigt af hvilke studieretninger og specialiseringer du har valgt undervejs.

Der er stor efterspørgsel i den maritime branche efter diplomingeniører til at udvikle innovative og bæredygtige løsninger til den danske maritime industri og kunderne i hele verden. Som led i at udvikle og designe fremtidens skibe og tekniske løsninger er der blandt andet stor efterspørgsel på ingeniører med viden på højt fagligt niveau indenfor energiteknik, mekanik, elektronik og procesteknologi.

Til næste år vil det være muligt at søge optagelse på en helt ny uddannelse i Skibsteknik & Marin Konstruktion ved Martec i Frederikshavn.

Du kan læse mere om virksomhederne og hvilke, der typisk gør brug af ingeniører, her.

Se videoen nedenfor, hvor Rasmus viser og fortæller om jobbet som skibsingeniør.

Mød Rasmus, der viser sit arbejde som skibsingeniør.

“Man er meget tæt på det, der bliver bygget og det, man designer, så man får lov at se det færdigt.”