Rohde Nielsen

Hvad laver vi?

Rohde Nielsen er en af de største dredging- og marineentreprenører i Europa og opererer globalt. Vi arbejder med naturen og udfører kystfodring, landindvinding, havneudvikling, offshorearbejde, steninstallation samt uddybning og oprensning af havne og sejlrender. Vi driver en moderne flåde udstyret med den nyeste teknologi og bidrager til bæredygtig vækst i hele verden.

Rohde Nielsen har ca. 450 engagerede medarbejdere, som alle arbejder målrettet med at være løsningsorienteret samt at yde den bedste service og kvalitet til glæde for både vores kunder, virksomheden og miljøet.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Projektledere

  • Maskinmestre

  • Navigatører

  • Inspektører

  • Surveyors

  • Praktikanter

  • Studentermedhjælpere

Læs mere om Rohde Nielsen her.