Kvasir Technologies

Hvad laver vi?

Kvasir Technologies har udviklet en teknologi til produktion af bæredygtigt skibsbrændstof. Vores brændstof produceres ud af ikke-spiselige planterester som halm, træflis og lignende, og kan bidrage til 100 pct. CO₂ reduktion for skibsfarten.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Kemiingeniører

  • Maskiningeniører

  • Maskinmestre

Læs mere om Kvasir Technologies her.