Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er vi specialiserede i brand og sikring og arbejder målrettet for at introducere nye metoder for brandrådgivning på det maritime felt.

Vi tilbyder værktøjer og service til mere fleksibel og dynamisk brandrådgivning for den danske maritim- og udstyrsindustri. Vi hjælper ikke kun med godkendelse af produkter, men med brandsikkerhed over hele linjen – både i den tidlige produktudvikling, i designfasen og i den efterfølgende drift.

Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger baseret på vores højt specialiserede faglige viden og lange erfaring. Vi udvikler konstant ny viden for at opnå de bedste sikkerhedsløsninger.

DBI har desuden en omfattende kursusvirksomhed, som udbyder en lang række kurser og uddannelser inden for brand og sikring.

Læs mere om Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut her.