Tech Event

På Tech Event møder maritime virksomheder civil- og diplomingeniørstuderende på DTU for at inspirere de studerende til at vælge en maritim specialisering i deres studie.

De maritime virksomheder efterspørger i høj grad kombinationen mellem ingeniørfaglighed og praktisk erhvervsrettet fokus, hvilket ingeniøruddannelserne med maritim specialisering indebærer.

Eventet består af oplæg, debat og dialog mellem virksomheder og studerende. Herigennem får de studerende indsigt i, at den danske maritime industri er blandt de dygtigste og mest innovative i verden indenfor miljø- og klimavenlige teknologier.

Derudover deler studerende fra den maritime studenterorganisation Nul-Kryds på DTU, deres erfaringer fra graduatestillinger og studiejob i branchen, og fortæller om opgavetyper, løn og konkrete jobmuligheder.

De studerende, der deltager i eventet, har desuden mulighed for at dyste i spillet Constructor Game, som er udviklet af World Careers i samarbejde med DTU. Spillet går ud på, at de studerende i teams skal bygge skibe på tid. Spillet er meget virkelighedsnært, hvor de studerende skal gøre brug af deres maritime indsigt og tekniske kompetencer.

Eventet er resultatet af et samarbejde mellem Danske Maritime, Danske Rederier og DTU.

Relevante links