Weesgaard Mechanical Support

Hvad laver vi?

Weesgaard Mechanical Support servicerer dieselmotorer, gear og andet mekanisk materiale ombord på skibe, hovedsageligt rundt om i Europa. En del af jobbet udføres ude ombord på skibene, enten ved kaj, på medsejlads eller når skibet ligger i dok på et værft.

Vi har et stort og velindrettet værksted i Hirtshals, hvor vi overhaler div. motor- og gearkomponenter. Vi servicerer hovedsageligt fragtskibe, tankskibe, færger og krydstogtskibe.

Hvilke medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Skibsmontører

  • Maritime service engineer

  • Maskinmestre

Læs mere om Weesgaard Mechanical Support her.