Teknologisk Institut

Teknologisk Institut udvikler, anvender og udbreder forsknings- og teknologibaseret viden til det danske og internationale erhvervsliv.

Vi deltager i udviklingsprojekter i tæt samarbejde med ledende forsknings- og uddannelsesinstitutioner, både i Danmark og i udlandet.

Derudover udfører vi konsulent- og standardiseringsarbejde, som bidrager til en dynamisk og harmonisk samfundsudvikling.

Vores vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt bearbejdes til nye og forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsstrukturer, der kan bibringer vores kunder værdi.

Der arbejdes enten individuelt eller i grupper, både med nye og etablerede virksomheder på at finde måder at forbedre teknologisk og ledelsesmæssig struktur og effektivitet.

Læs mere om Teknologisk Institut her.