Søby Værft

Hvad laver vi?

Søby Værft udfører reparation, nybygning og ombygning af alle typer skibe. Værftet har et stærkt fokus på nybygning og ombygning til de "grønne" fremdrivningsløsninger. Både løsninger som fuldt elektriske eller delvist elektriske (hybrid) er leveret af værftet. Nye projekter, hvor anden "grøn" fremdrivning er i spil (fx metanol, brint, ammoniak), er på tegnebrættet. Det seneste grønne projekt, som værftet har leveret, er den 100 pct. elektriske færge, Ellen, der sejler imellem Ærø og Als.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?
På Søby Værft uddanner vi fremtidens skibsmontører og vi er derfor altid fem til ti lærlinge, som en del af vores faste team. Derudover benytter vi os typisk af:

  • Skibsmontører

  • Skibsbyggere

  • Ingeniører

  • Maskinmestre

  • Navigatører

Læs mere om Søby Værft her.