Renable

Renable virker indenfor cirkulær økonomi og procesoptimering via kunstig intelligens samt track & trace.

Vores primære formål er at skabe en transparent, radikalt åben og dokumenterbar proces indenfor recirkulering af materialer, startende med ophugning og genanvendelse af stål og andre materialer fra maritime industrier. Når processen indenfor de maritime industrier er optimeret vil vores metode kunne anvendes i en lang række andre industrier. 

Endemålet er, at alle led i processen med ophugning og genanvendelse af materialer bliver varetaget på ansvarlig, dokumenterbar og effektiv vis, med signifikant nedbringelse af både udledninger og omkostninger. Slutresultatet er cirkulære materialer til grønne industrier. 

Læs mere om Renable her.