Norisol

Hvad laver vi?

Norisol er specialister inden for teknisk isolering, stillads, skibsaptering og interiør:

1) Vi udfører varme-/kuldeisolering, samt støj- og brandisolering på skibe, offshore og på landbaserede erhvervsvirksomheder. 

2) Vi designer og specialfremstiller møbler af høj kvalitet til det maritime (skibe og offshore) og erhvervsvirksomheder.

3) Vi bygger anvendelige og fleksible stilladser.

Hvilke medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Skibstømrere

  • Tømrere

  • Tekniske isolatører

  • Ufaglærte

  • Maskinmestre

  • Tekniske designere

  • Maskinsnedkere

  • Stilladsmontører

Læs mere om Norisol her.