Marloth Maritime

Hvad laver vi?

Marloth Maritime er en virksomhed, som beskæftiger sig med inspektion og verifikation af skibe. Det kan fx være forsikringssager, mobilisering af vindmølleskibe, nybygninger, inspektion af skibe på vegne af et rederi eller supervision af reparationer. Dvs. at vi ofte møder vores kunder ombord på skibene, for at besigtige en skade eller installation af nyt udstyr. Man må derfor arbejde indenfor en række regelsæt, fastsat af internationale myndigheder, og have en dyb forståelse af bygning, lastning og operation af skibe.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

De medarbejder, som vi benytter, er skibsingeniører, maskinmestre og lignende.

Det er vigtigt, at den som er beskæftiget hos os, er fleksibel og villig til at rejse, da arbejdet kan forekomme på alle tider af døgnet.

Læs mere om Marloth Maritime her.