GreenTech-Marine

GreenTech-Marine ApS er skibs – og maskintekniske rådgivere, som leverer en bred vifte af konsulentydelser omfattende bl.a. udarbejdelse af tekniske specifikationer i henhold til rederkrav, projektledelse herunder tilsyn on-site, udarbejdelse af tegningsmateriale (2D eller 3D), arrangementstegninger og kapacitetsplaner, stabilitetsberegninger med mere.