DASPOS

Hvad laver vi?

Hos Daspos sælger og producerer vi samt installerer brandforebyggelsesanlæg, som ved tidlig varsling af lækager vil give besætninger ombord på skibe mulighed for at reagere og afværge risikoen for brand i maskinrummet, allerede inden den opstår.

Efterfølgende tager vi på servicebesøg på de forskellige installationer og sikrer driften af dem i en toårig periode som minimum.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

Hos Daspos har vi brug for forskellige typer af medarbejdere, men for alle gælder det, at der vil være tale om opgaver i felten, dvs. ombord på forskellige skibe over hele verden. Typisk vil der være tale om maskinmestre, elektrikere eller lignende.

Læs mere om Daspos her.