Danske Patruljeskibe

Den danske flåde skal have nye, multifunktionelle patruljeskibe. Skibene skal styrke Søværnets kapabiliteter I de danske farvande og gøre flåden parat til mødet med fremtidens kompleksiteter på havet.

Danske Patruljeskibe K/S er et konsortium dannet for at løfte opgaven med at designe, bygge og vedligeholde Søværnets nye, moderne patruljeskibe.