Bawat

Hvad laver vi?

Bawat tilbyder en unik grøn løsning til behandling af ballastvand og bekæmpelse af invasive arter. Ballastvand, der transporteres af skibe, må ikke udledes til nye farvande uden behandling. Løsningen er baseret på at bruge skibets overskudsvarme til at pasteurisere ballastvandet. Denne grønne teknologi bruger hverken kemikalier eller ekstra energi, hvilket gør den unik blandt markedets konkurrerende løsninger. Systemet kan bruges til at behandle ballastvand under alle vandforhold og bruger standard marine komponenter. Systemet kan leveres til fast installation på skibe, eller som en mobilløsning, som kan servicere flere skibe. Bawats løsning er IMO og USCG godkendt og patenteret.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Maskinmestre

  • Skibsingeniører

Læs mere om Bawat her.