Alfa Laval

Alfa Lavals produkter findes på de fleste skibe og på kraftværker verden over, hvor de indgår i en lang række anvendelsesområder og processer.

Med et reelt verdensomspændende servicenetværk er vi en fuldt global leverandør med stærke tekniske kompetencer på områder såsom udskillelse, filtrering, brændstofbehandling, opvarmning og nedkøling, afsaltning, ballastvandsrensning, tankrensning, inert gasproduktion, dampudvikling, varmetabsindvinding, reduktion af olieholdigt affald og rensning af udstødningsgasser.

Vores fokus i produktudviklingen på disse områder ligger ikke blot på nye løsninger, men også på at gøre kendte løsninger enklere, mere pålidelige og mere økonomiske. Således kan vi fremvise en konstant førerposition på flere anvendelsesområder og være på forkant med fremtiden ved at være first mover på teknologier, der afspejler vores fokus på miljøet og energibesparelse og ved at tilfredsstille industriens foranderlige forretningskrav.

Vores drive er partnerskabet med kunderne, for som vi siger: ’Together we set the standard’.

Læs mere om Alfa Laval her.

Mød Nicklas, der arbejder som maritim smed hos Alfa Laval.