Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion 

Når du besøger vores website Maritimefuture.dk indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Cookies 

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt, at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Privatlivspolitik 

Dataansvarlig 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Danske Maritime 

Symfonivej 18 

2730 Herlev 

CVR-nr.: 25716612 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@danskemaritime.dk. 

Behandlingsaktiviteter 

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter: 

Besøg på hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik – se ovenfor. 

Kommunikation med potentielle kunder 

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 

Email: infomf@maritimefuture.dk 

Telefon: +45 33 13 24 16  

Når du kontakter os via en af disse kanaler, vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig for fx at svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens1 artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig samt de oplysninger om dig, som vi måtte have modtaget, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler herom. 

Kunder 

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler og lignende.  

Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. 

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne. 

Jobansøgninger 

Vi tager imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om ansøgeren matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.  

Hvis du sender din jobansøgning til os i forbindelse med et jobopslag, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.  

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil relevante medarbejdere hos Danske Maritime med det samme vurdere, om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.  

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. 

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.  

Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

Til brug for at lave denne hjemmeside, Maritime Future, og vedligeholde den, har vi indgået en aftale med: 

Geelmuyden Kiese  
Jorcks Passage 1A, 3. tv 
1162 København K 
CVR-nr.: 20816899 

Plausible Insights OÜ 
Västriku tn 2, 50403, Tartu, Estonia 
Registreringsnummer: 14709274 

Jotform ltd. 
6 Albert Mews, Albert Road, London, United Kingdom, N4 3RD 
Virksomhedsnummer: 12668839 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.  

Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Tredjelandeoverførsler 

Til brug for hjemmesiden Maritime Future benytter vi kun databehandlere i EU/EØS, og vi opbevarer kun data i EU/EØS.  

Behandlingssikkerhed 

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. 

De registreredes rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Tilbagetrækning af samtykke 

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.