Inspection Team

Hvad laver vi?

Inspection Team er oprindeligt stiftet med henblik på udvikling af specialiserede droner til måleopgaver. Udgangspunktet var at måle svovlemissioner fra skibstrafik. Det har vist sig, at behovene er bredere, hvorfor fokus i dag er generelle måleopgaver i relation til miljø og klima.

På nuværende tidspunkt er vi i stand til at måle og analysere følgende gasser: SO2 - CO - NO2 - O2 - O3 - VOCs - CH4 - CO2 - H2S - NH3 - NCL - H2 - Cl2 - PH4 - PM2.5 - PM10.

Inspection Team er inde i en positiv udvikling og beskæftiger sig i dag også med termografi af fjernvarmerør for at finde lækager (varmetab). Vi tilbyder opmålinger og kortlægning, og til det udvikler vi selv software m.m.

Hvilke typer medarbejdere gør vi typisk brug af?

  • Softwareudviklere

  • Dronepiloter

  • Projektstyrere

  • Forretningsudviklere

Læs mere om Inspection Team her.